Miałeś wypadek? - Rozsądnie walcz o należne ci odszkodowanie!

W związku z niekontrolowanym rozwojem i niekorzystnymi metodami działania tzw. kancelarii odszkodowawczych – kancelaria brokera ubezpieczeniowego – Bitner Anna AB BROKER rozszerzyła zakres swoich usług o likwidację szkód i dochodzenie należnych poszkodowanym odszkodowań zgodnie z zapisami Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z 22.05.2003 roku, której podlegamy.

Większość kancelarii reklamuje kompleksową, skuteczną i SZYBKĄ obsługę w zakresie uzyskania odszkodowania – jednak czas jest kluczowym parametrem. Obecny trend na rynku wykazuje zaniżanie wypłat należnych odszkodowań przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, a szybkie działanie reklamujących się kancelarii temu niestety sprzyja. Widać to zwłaszcza przy szkodach osobowych. Niestety – proces leczenia wymaga czasu, a niekiedy po upływie roku, dwóch uwidaczniają się komplikacje zdrowotne jako skutki zaistniałego wypadku. W takich przypadkach – proponowane podpisanie ugody z Ubezpieczycielem sprawcy wypadku jest bardzo niekorzystne dla poszkodowanego, gdyż zapisy ugody zawierają zrzeczenie się wszelkich przyszłych roszczeń związanych z pojawieniem się nowych skutków wypadków. Nikt nie podkreśla również, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym najczęściej mają Państwo prawo dochodzić swoich praw i roszczeń w ciągu 3 lat od zaistnienia zdarzenia, są też przypadki wydłużające ten termin.

Jako profesjonalna kancelaria pomagamy rozsądnie przeprowadzić proces leczenia, zebrać wszelkie dowody opisujące rozmiar poniesionej szkody na osobie, a także uzyskać odszkodowania, zadośćuczynienia oraz wszelkie inne, należne naszym Klientom roszczenia i świadczenia (m.in. świadczenia z ubezpieczeń dobrowolnych, zwrot kosztów leczenia, zaliczki na leczenie, zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych, wyrównanie utraconych zarobków, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę).


Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, a prowadzenie sprawy nie wymaga ponoszenia żadnych nakładów finansowych związanych ze świadczeniem naszych usług. Naszym wynagrodzeniem jest wyłącznie procent od uzyskanej kwoty roszczenia – najczęściej od kwoty przyznanego zadośćuczynienia lub zawartej ugody. Jeśli nic nie uzyskamy – nic Państwo nie zapłacą.


Zajmujemy się kompleksową likwidacją wszelkich szkód majątkowych i osobowych, m.in. odszkodowaniami wynikającymi z:

 • szkód komunikacyjnych
 • szkód osobowych
 • uszczerbków na zdrowiu, w tym wypadków dzieci w szkołach
 • polis ubezpieczenia na Życie, w tym ubezpieczeń „pod kredyt”
 • śmierci bliskiej osoby
 • błędów medycznych
 • zaniedbań i błędów stomatologa / dentysty
 • wypadków drogowych
 • szkód majątkowych
 • zaniedbań obowiązków
 • wypadków przy pracy
 • urządzeń przesyłowych


Proponujemy wstępną i bezpłatną analizę zasadności roszczenia.
Skontaktuj się z nami i sprawdź.

kancelaria brokera
ubezpieczeniowego
Dane kontaktowe:
ul. Krynicka 7/30, 50-555 Wrocław
602 835 920
biuro@ab-broker.pl
 
 
 

© Kancelaria Brokera Ubezpieczeniowego Anna Bitner, Webmaster ITB Vega